12
آگوست

افتتاح لابی سپیدکنار متین انزلی

افتتاح لابی سپیدکنار متین انزلی با حضور جانشین محترم مدیر عامل ساتا امیر دکتر فرشاد نجفی پور و مدیرعامل محترم موسسه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح جناب آقای امیر میر حمید نسل پاک
4/3/97