13
آگوست

افتتاح هتل ترنج متین رامسر با حضور جناب آقای دکتر مونسان

افتتاح هتل ترنج متین رامسر با حضور جناب آقای دکتر مونسان